Krajská hygienická stanice KHS Jihlava

KHS Jihlava neboli Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.

Odbory KHS:

  • Odbor hygieny obecné a komunální
  • Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
  • Odbor hygieny dětí a mladistvých
  • Odbor hygieny práce
  • Odbor protiepidemický
  • Odbor ekonomicko-provozní
  • Odbor správní
  • Podpora zdraví a zdravotní politika

Web: http://www.khsjih.cz

Kde nalezneme KHS Jihlava:

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava