Trivis Jihlava

Trivis Jihlava je soukromá škola, provozována od roku 2007. Škola umožňuje svým
studentům dosáhnout úplného středoškolského vzdělání, které získají složením maturitní
zkoušky. Bezpečnostně právní činnost je název oboru, který zde můžete studovat a to denní
nebo dálkovou formou studia.

Charakteristika oboru

Jedná se o čtyřletý denní studijní program pro žáky, kteří řádně ukončily povinnou školní
docházku.
Absolvováním oboru se můžete uplatnit v zaměstnání, jako je hasičský záchranný sbor,
policie, armáda, státní správa a samospráva.
Díky výuce, která je orientovaná na
specializované předměty dobře využitelné v praxi, se lépe uplatníte na trhu práce. Jedná se o
následující předměty: střelecký výcvik, sebeobrana, kriminalistika, penologie, integrovaný
záchranný systém, právo.

Proč si vybrat právě Trivis?

 • rodinný typ školy – studenti se navzájem znají a pomáhají si
 • uplatnění v různých sférách (např. integrovaný záchranný systém, veřejná správa,
  speciální orgány silových resortů, studium na právnických fakultách, Policejní akademii ČR
  apod.)
 • možnost pokračovat ve studiu na VOŠ – obor Bezpečnost silniční dopravy
 • studenti mají možnost získat v rámci praxe zbrojní průkaz a průkaz zdravotníka
 • je možné získat studijní stipendium
 • studium netradičních oborů
 • zajišťuje zajímavou mimoškolní činnost
 • studentům zajišťuje praxi

Kontakty školy:
Trivis – SŠV a VOŠ BSD Jihlava, s.r.o.

Email: jihlava@trivis.cz

Web: https://www.trivisjihlava.cz/

Kde úřad práce nalezneme:

Brněnská 68, 586 01 Jihlava