Webkamera Jihlava Masarykovo náměstí

Webkamera zachycuje pohled na Jihlavské Masarykovo náměstí a kašnu Amfitrité.